Κερκυραίων Πρωτοβουλία ΜΚΟ

Κερκυραίων Πρωτοβουλία  ΜΚΟ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Πρόταση για την αποκομιδή των απορριμμάτων στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας!


                                                 Προτάσεις για το Καμπιέλο

1) Η αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται με το σύστημα πόρτα - πόρτα.

2) Δύο υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας με εργαλεία καθαρισμού (σκούπα, φαράσι, καρότσι), θα ξεκινούν να μαζεύουν τις σακούλες που θα έχουν αφήσει οι κάτοικοι στις εισόδους των σπιτιών τους. Η διαδρομή θα είναι προκαθορισμένη από πριν και συμφωνημένη από τον Δήμο και τους κατοίκους. Επίσης η διαδρομή θα πρέπει να τηρεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πορεία.
Π.χ Οι οδοί Α, Β, Γ, Δ, καθώς και τα παρακλάδια τους, θα πρέπει να τοποθετούν τα απορρίμματα έξω από την είσοδο τους, συγκεκριμένη ώρα ( π.χ από τις 08:00 - 09:00 π.μ, η ακριβής ώρα θα οριστεί μετά από συνεννόηση μεταξύ του Δήμου και των κατοίκων). Ο ένας από τους δύο υπαλλήλους θ' αναλάβει αυτό το πόστο και θα συνεχίσει να προχωρά. Ο 2ος υπάλληλος θα ξεκινήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία, από την αντίθετη πλευρά και θα προχωρά. Οι υπάλληλοι θα αδειάζουν το καρότσι τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα στα ειδικά σημεία εναπόθεσης τα οποία θα βρίσκονται περιμετρικά της παλιάς πόλης. Έτσι δεν θα αναγκάζονται να σηκώνουν μεγάλο βάρος.

Σημ.

Υποχρεώσεις των κατοίκων:

α) Να είναι συνεπείς στην προκαθορισμένη ώρα.

β) Να κλείνουν καλά σε γερές σακούλες τ' απορρίμματα, ώστε να μην μυρίζουν και να μην χύνεται το περιεχόμενο στο δρόμο ή στο καρότσι μεταφοράς.

γ) Αν για κάποιο λόγο, κάποιος δεν προλάβει να βγάλει τ' απορρίμματα την προκαθορισμένη ώρα, έχει υποχρέωση ή να τα κρατήσει σπίτι του μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσουν οι υπάλληλοι του Δήμου ή θα πρέπει να τα μεταφέρει ο ίδιος στο κοντινότερο επιλεγμένο σημείο εναπόθεσης απορριμμάτων.

Υποχρεώσεις του Δήμου:

α) Να τηρεί τις δεσμεύσεις που θ' αναλάβει ως προς την ώρα και το χρονοδιάγραμμα αποκομιδής.
β) Να ενημερώσει σωστά τους κατοίκους για την όλη διαδικασία.


3) Τ' απορρίμματα θα ξεχωρίζονται από τους κατοίκους σε ανακυκλώσιμα και κοινά απορρίμματα
( αργότερα μπορεί να εξετάσουμε και το σχέδιο της κομποστοποίησης ).

4) Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, θα συλλέγουν ΜΟΝΟ τα κοινά απορρίμματα( οι μέρες μπορεί ν' αλλάξουν με συνεννόηση των εμπλεκομένων ). Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο ΜΟΝΟ τ' ανακυκλώσιμα ( με δυνατότητα μείωσης των ημερών σε 2 την εβδομάδα, ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων).

5) Στις "πολυκατοικίες", μπορεί να γίνει συνεννόηση των κατοίκων για να βγάζουν εναλλάξ τα απορρίμματα, σε περίπτωση που κάποιοι αδυνατούν να τηρήσουν τα προκαθορισμένα.

Π.χ Αν ένας ενοικιαστής πηγαίνει πολύ νωρίς στη δουλειά του και δεν μπορεί να τα βγάλει την συγκεκριμένη ώρα, τα τοποθετεί στην είσοδο από τη μέσα πλευρά και ο πρώτος που θα κατέβει για να βγάλει τα δικά του, απλά τοποθετεί και του γείτονα στον εξωτερικό χώρο της εισόδου. Επίσης πολύ σημαντικό, στην παλιά πόλη, διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι που είτε λόγω κινητικών προβλημάτων είτε λόγω "συνήθειας", ρίχνουν τις σακούλες απορριμμάτων από τα παράθυρα. Σε αυτή την περίπτωση, αφού πρώτα ενημερωθούν, θα μπορούσαν να τα βγάζουν έξω από την πόρτα τους και κάποιος άλλος γείτονας ν' αναλαμβάνει να τα κατεβάζει στην είσοδο.

6) Πολύ σημαντικό είναι να φύγουν όλοι οι μεσαίοι κάδοι από διάφορα καντούνια, που τώρα γίνονται εστίες μόλυνσης. Να υπάρχουν μεγάλοι κάδοι ή μικρά κοντέινερ αποθήκευσης ( υπόγειοι κάδοι, ειδικοί συμπιεστήρες απορριμμάτων κ.λ.π) σε κεντρικά σημεία που να μπορεί να περάσει το απορριμματοφόρο για να τ' αδειάσει. Προτείνουμε σαν καλύτερη λύση κατά την δική μας άποψη, τους συμπιεστήρες, που δεν είναι μεγάλοι στο μέγεθος, μπορούν ν' αποθηκεύσουν μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων και σημαντικότατο, τ' απορρίμματα δεν φαίνονται και δεν μυρίζουν.Με τον τρόπο αυτό και ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων, το απορριμματοφόρο δεν χρειάζεται να περνάει καθημερινά, αλλά μόνο 1 - 2 φορές την εβδομάδα( ανάλογα με τον όγκο και την χωρητικότητα των συμπιεστήρων). Με τον τρόπο αυτό, λύνεται άλλο ένα πρόβλημα που μας τόνισαν οι κάτοικοι της παλιάς πόλης, τη φοβερή φασαρία που κάνει το απορριμματοφόρο τα ξημερώματα που αδειάζει τους κάδους.

7) Σε αρκετά σημεία στα καντούνια, να τοποθετηθούν μικροί και αισθητικά ταιριαστοί με την παλιά πόλη της Κέρκυρας, κάδοι για τα καθημερινά απορρίμματα των περαστικών. Τους κάδους αυτούς θα αδειάζουν οι υπάλληλοι καθαριότητας καθώς θα μαζεύουν τις σακούλες από τα σπίτια των κατοίκων.

8) Όσον αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, θα πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας για να μην εμφανίζεται το σημερινό φαινόμενο που παντού υπάρχουν παρατημένες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα και στρώματα. Τονίζουμε ακόμη, ότι τον τελευταίο καιρό, πολλά καταστήματα οικιακών συσκευών, διαφημίζουν το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν για ανακύκλωση τις παλιές σας συσκευές που αντικαταστήσατε. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι μια σωστή συνεννόηση με το κατάστημα,ώστε την ώρα που θα σας φέρουν την καινούργια π. χ. ηλεκτρική κουζίνα, να πάρουν την παλιά.

9) Ένα άλλο φαινόμενο που παρουσιάζεται συχνά στην παλιά πόλη, είναι τα παρατημένα μπάζα. Ο εργολάβος ή αυτός που θα κάνει τις οικοδομικές και συναφείς εργασίες, είναι υποχρεωμένος να πάρει και τα μπάζα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του και να τα μεταφέρει σε προκαθορισμένο χώρο που θα του υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας.

10) Πολύ σημαντικό επίσης, είναι η περιοδική αστυνόμευση από την Δημοτική Αστυνομία, για να διαπιστώνει αν τηρούνται τα παραπάνω και ο κανονισμός καθαριότητας. Γνωρίζοντας ότι το προσωπικό δεν επαρκεί για καθημερινές και συχνές περιπολίες, προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει 1 φορά την εβδομάδα έλεγχος από την Δημ. Αστυνομία χωρίς να υπάρχει προακαθορισμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ν' ακολουθείτε διαφορετική διαδρομή και ώρα. Σε περίπτωση εξακρίβωσης παρανομίας, να γίνεται αρχικά μια σύσταση στο άτομο που τη διέπραξε. Τ' όνομα και η περιοχή θα καταγράφεται σε μια βάση δεδομένων για να γνωρίζουν οι δημοτικοί αστυνομικοί ποιοι είναι "επιρρεπής" στη μη τήρηση των κανόνων. Σε 2η παρανομία που θα εξακριβωθεί, θα του επιβληθεί πρόστιμο.

Κάτι ανάλογο με τα παραπάνω, μπορεί να περιλαμβάνει και τα καταστήματα (θα το δούμε ξεχωριστά).

Τονίζουμε ότι όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να συζητηθούν σε μια ειδική συνάντηση μόνο για το θέμα αυτό, ανάμεσα στους κατοίκους, καταστηματάρχες και τον Δήμο. Επίσης απαραίτητη είναι η καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, για την επίλυση του σημερινού προβλήματος και όχι οι χωρίς ουσία διαφωνίες.

Αν θέλουμε το νησί μας, η παλιά πόλη της Κέρκυρας, που βρίσκεται στη λίστα των ενταγμένων μνημείων της Ουνέσκο να διατηρήσει την αξιοπρέπεια της πρώτα για τους μόνιμους κατοίκους και κατόπιν για τους επισκέπτες μας, που μεταφέρουν τις εικόνες που αντικρίζουν στις χώρες τους, αξίζει με καλή διάθεση να προσπαθήσουμε ν΄αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση!

Σημ. Όλα τα παραπάνω είναι μια απλή πρόταση, που μπορεί να δεχθεί αλλαγές και συστάσεις, προκειμένου οι τροποποιήσεις να είναι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτό θα κριθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς ( κάτοικοι, καταστηματάρχες & Δήμος ).

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου