Κερκυραίων Πρωτοβουλία ΜΚΟ

Κερκυραίων Πρωτοβουλία  ΜΚΟ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Φυλλάδιο Καταγραφής Παραπόνων


Φυλλάδιο Καταγραφής  Παραπόνων

    Προσπαθώντας ν’ αναβαθμίσουμε το επίπεδο του νησιού μας σε προσωπικό, τουριστικό, οικονομικό και ανταγωνιστικό επίπεδο, καταλήξαμε στην δημιουργία του Φυλλαδίου Καταγραφής Παραπόνων. Ο κάθε Κερκυραίος/α, ο κάθε κάτοικος και ο κάθε επισκέπτης του νησιού, θα μπορεί να καταγράψει τα παράπονα του, προκείμενου να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων - προβλημάτων και ν’ αναζητηθούν πιθανές λύσεις. Τα φυλλάδια αυτά θα προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα γίνει προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων.

  1. Είστε άνδρας…….. / γυναίκα……. / παιδί έως 17 ετών……… ( Γράψτε ναι στην κατηγορία που ανήκετε ).
  2. Τι ηλικία έχετε?  …………………………………………………………….
  3. Είστε μόνιμος κάτοικος……………..ή επισκέπτης στο νησί…………?
      ( Γράψτε ναι στην κατηγορία που ανήκετε ).
  1. Περιγράψτε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε και αν ήταν μεμονωμένο ή συνεχές………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται για το πρόβλημα αυτό?..................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Τι προτείνετε εσείς, ως λύση του προβλήματος: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου